Atıf

TURCOVID19’da kamuya arz edilen tüm içerikler CC BY-NC-ND 4.0 lisansı ile lisanslıdır ve atıf yapmak, ticari amaçla kullanmamak, içerikte değişiklik yapılmamak kaydıyla kamusal kullanıma ve paylaşıma açıktır. 

Farklı kullanım alanları için atıf türleri:

Akademik
Ucar A ve ark. (2020). Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Monitörizasyonu için İnteraktif ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19 . Anadolu Klin. 2020; 25(Special Issue on COVID 19): 154-155. doi: 10.21673/anadoluklin.726347

Sosyal Medya:
@turcovid19

Web
<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>

Basılı görseller & Video
turcovid19.com