Hakkımızda

21 Mart 2020 tarihinde yayına başlayan Türkiye COVID-19 Pandemi İzlem Ekranı (TURCOVID19) yeni koronavirüs pandemisiyle ilgili Türkiye’deki epidemiyolojik verilerin monitörize edildiği, kamusal kullanıma açık, ücretsiz, üyelik gerektirmeyen, kâr amacı gütmeyen interaktif bir platformdur. 

TURCOVID_5

31 Aralık 2020’de Çin’de tanımlanamayan zatürre vakalarının Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmesi ile dünya gündemine gelen COVID-19 pandemisiyle tarihe şahitlik ediyor, insanlık tarihindeki önemli bir kırılma noktasından geçiyoruz. COVID-19 ile kıyaslanabilecek en yakın tarihli pandemi 50 milyon insanın hayatına mâl olan 1918 İspanyol Gribi. Bir önceki 14. yüzyıldaki kara ölüm ve bir önceki 6. yüzyıldaki Jüstinyen pandemisi. Zaman yine COVID-19’dan öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılmak üzere.

Bir ülke için düzenli ordunun önemi ne ise pandemi düzeyinde bir salgınla mücadelede de halk sağlığı yaklaşımının ve halk sağlığı profesyonellerinin o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde düzensiz müdahaleler, stratejiye dönüşememiş tekil ve birbirinden kopuk uygulamalar gerekenden çok daha fazla kaynağın israfına, pek çok insanın hayatını kaybetmesine, pek çok kazanımın yok olmasına sebep olabilir.

Halk sağlığı yaklaşımı 4 aşamadan oluşuyor:
1) Veri toplama ve problemi tanımlama
2) Risk faktörlerini,  koruyucu faktörleri ve sebepleri tespit etme
3) Müdahale geliştirme, uygulama ve etkinliklerini ölçme
4) Etkili müdahaleleri tüm topluma uygulama ve politika geliştirme

Bu bağlamda TURCOVID19, halk sağlığı yaklaşmının 1. basamağındaki veri toplama kısmına katkı sunmayı hedeflemektedir. Böylece karar vericilerin sorunu monitörize etmesini kolaylaştırmayı, bilim insanlarının çalışmalarını  veri desteği sunarak hızlandırmayı, kamunun konuya dair algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

TURCOVID19 markası, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2020-127426 marka numarası ile  tescillenmiştir.

Çalışma Takımı

TURCOVID19 ilk olarak Abdullah Uçar tarafından oluşturulmuş, sonrasında Sağlıkta Hamilik Topluluğu’ndaki öğrencilerin desteği ile geliştirilmiştir. Çalışma takımı haricinde birçok kişinin geri bildirimi ile geliştirmeler devam etmektedir. 

Abdullah Uçar Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Doktoru
Şeyma Arslan Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı
Hatice Sena Manap Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Tuğba Gürkan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi
Mihriban Çalışkan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Asel Dayıoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Öğrencisi
Hande Nur Efe Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Mustafa Yılmaz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Ayşe Zeynep İbrahimoğlu Bezm-i Alem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Efser Gültekin Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
Rabia Durna Cerrahpaşa Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğrencisi
Rümeysa Başar Bezm-i Alem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Öğrencisi
Fatma Betül Osmanoğlu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi
Songül Ören İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencisi

TURCOVID19’un geliştirilmesine herhangi bir düzeyde katkı sağlayan herkese hususi teşekkürlerimizi arz ederiz:

Teşekkürler;
Hilal Uçar, Mustafa Taşdemir, Sabanur Çavdar, Ömer Ataç, Zübeyde Aytufan, Yusuf Taşçı, Mehmet Güllüoğlu, Ethem Erginöz, Mücteba Can, Havva Sula, Nadi Bakırcı, Hakkı Raşit, Fatih Sula, Sibel Sakarya, Yusuf Özdemir