Ülkeler Tablosu

Dünya ülkelerinin COVID-19 mücadelesindeki son durumlarına yönelik epidemiyolojik değişkenleri içeren tablo aşağıda sunulmaktadır. Her bir ülkenin kendine özgü birçok dinamiği olması sebebiyle ülkeler arasında kıyaslama yapmak da oldukça zordur. Bu sebeple mümkün olduğunca objektif verilerle kıyaslamalar yapabilmek için bu sayfa oluşturulmuştur.

Sayfada rastladığınız hataları iletişim sayfamızdan bildirirseniz çok memnun oluruz

Veri tabanındaki gerçek zamanlı hesaplamalar sebebiyle veri akışı yavaşlayabilmekte ve tablonun görüntülenmesi 15-20 sn kadar zaman alabilmektadır.

Sayfa mobil uyumlu değildir, tabloyu detaylı incelemek için tablet, laptop veya PC kullanmanız önerilir.

 • “Toplam ölüm” sütunu, ülkede COVID-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayılarını ifade etmektedir.

 • “Günlük Ölüm (Son 7 Günlük Ortalama)” sütunu, ülkenin günlük ölüm sayısının son 7 gündeki ortalamasını ifade etmektedir. Ortalama kullanılmasının sebebi, günlük ölüm sayıları arasındaki aşırı dalgalanmanın giderilmesidir.

 • “Günlük Ölüm Tepe Değer” sütunu, ülkenin bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısını ifade etmektedir. Bu değer aynı zamanda günlük ölüm grafiğinin tepe değeridir.

 • “Toplam Vaka” sütunu, ülkede COVID-19 sebebiyle tespit edilen vaka sayılarını ifade etmektedir.

 • “Günlük Vaka (Son 7 Günlük Ortalama)” sütunu, ülkenin günlük vaka sayısının son 7 gündeki ortalamasını ifade etmektedir. Ortalama kullanılmasının sebebi, günlük vaka sayıları arasındaki aşırı dalgalanmanın giderilmesidir.

 • “Günlük Vaka Tepe Değer” sütunu, ülkenin bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısını ifade etmektedir. Bu değer aynı zamanda günlük vaka grafiğinin tepe değeridir.

 • “Ölüm / Nüfus (100.000’de)” sütunu, ülkede 100 bin kişi başına gerçekleşen ölüm oranını ifade etmektedir.

 • “Vaka Ölümlülük Hızı” sütunu, salgının başından bugüne tespit edilen toplam vaka başına düşen toplam ölüm sayısını ifade etmektedir.

 • “Vaka Katlanma Süresi (gün)” sütunu, son 7 günlük verilere dayanarak ülke vaka sayısının iki katına çıkması için geçmesi gereken gün sayısını ifade etmektedir. Bir ülkenin vaka katlanma süresi ne kadar kısa ise vaka artışı o kadar hızlı, ne kadar uzun ise vaka artışı o kadar yavaştır.

 • “Ölüm Katlanma Süresi (gün)” sütunu, son 7 günlük verilere dayanarak ülke ölüm sayısının iki katına çıkması için geçmesi gereken gün sayısını ifade etmektedir. Bir ülkenin ölüm katlanma süresi ne kadar kısa ise ölüm artışı o kadar hızlı, ne kadar uzun ise ölüm artışı o kadar yavaştır.

 • “Rt” sütunu, salgın başlangıcındaki Ro (Temel üreme sayısı) ölçütünün zaman içindeki önlemler ve müdahalelerle eriştiği son değeri (Rt – R time)  ifade etmektedir. Ro değeri “temel üreme sayısı”dır. Bu değer, hiçbir müdahale olmadığı bir durumda bir vakanın bir bulaştırıcılık döneminde ortalama kaç kişiye virüs bulaştırdığını ifade etmektedir. Salgına yönelik alınan önlemler Ro değerini değiştirmektedir. Zaman içinde değişen bu değer Rt (R-time) olarak ifade edilmektedir. Ro >1 olduğunda salgın devam etmekte, Ro<1 olduğunda salgın sönümlenmektedir. 

Ülkelerin veri paylaşım yöntemleri ve periyotları farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) veri tabanında da zaman zaman hatalı veriler oluşabilmektedir. Tablo, ECDC’nin kapsam dahiline aldığı ülkeleri ve bölgeleri içermektedir.

 • Ülke nüfusu, toplam vaka, toplam ölüm, günlük vaka ve günlük ölüm verileri ECDC‘den elde edilmektedir. Veriler günlük güncellenmektedir.

 • Rt (son durumda ülkenin temel üreme sayısı) verisi Imperial College London tarafından yapılan haftalık ölçümlerden temin edilmektedir. Veriler haftada bir güncellenmektedir.

 • Diğer veri sütunları ise yukarıdaki ham veriler kullanılarak TURCOVID19 veritabanında gerçek zamanlı hesaplanmaktadır.
 • İlk 7 sütun, her bir kategorideki en yüksek değer kırmızı en düşük değer saydam olacak şekilde ısı haritası metoduyla otomatik renklendirilmektedir.

 • Vaka ve ölüm artışı sıfıra yaklaştıkça katlanma süreleri sonsuza limit çizdiğinden bu sütunlarda ısı haritası kullanılmamıştır.

 • Rt değeri için kritik eşik olan 1’in altındaki ülkeler yeşil, üstündeki ülkeler kırmızı ile renklendirilmiştir.

 • Kolay ve hızlı ayırt edilmesi için ülke isimleri arasında Türkiye turkuaz ile renklendirilmiştir.
 • Sütunlar artan ve azalan değerlere göre sıralanabilir. Her sıralamada Türkiye’nin sıralamadaki yeri görülebilir.

 • Tablo sağ üst köşesinde bulunan “İsteğe bağlı metrikler” kısmından sadece karşılaştırma yapılmak istenen sütunlar seçilebilir, istenmeyen sütunlar kaldırılabilir.

 • “İsteğe bağlı metrikler” kısmından “Nüfus” değişkeni de tabloya eklenebilir.

 • Tablo ilk sayfasında 100 ülke verisi sunulmaktadır, diğer sayfalara sayfa altındaki butonlarla erişilebilir.