SB Rehberleri

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın (SB) COVID-19 mücadelesinin başından itibaren yayınladığı rehberleri farklı versiyonları ile bu sayfada sunuyoruz.

Pandeminin başından itibaren bakanlık tarafından yayınlanan rehberler zamanla birçok kez değişti ve güncellendi. Özellikle akademik çalışmalar için önem arz edebileceği fikriyle bu dokümanları farklı versiyonları ile bu sayfada açık erişime sunuyoruz.

1 Haziran 2020 tarihine kadar ara ara güncellenen tek bir rehber doküman mevcutken bu tarihten sonra farklı bölümlere ayrılmış müstakil rehberlerin oluşturulduğunu not düşmek isteriz. Yayınlanan rehberler farklı versiyonları ile aşağıdaki tabloda listelenmektedir. İndirmek istediğiniz doküman için tablo sağ tarafındaki ilgili tarihe tıklayabilirsiniz.

Burada sunulanlar haricinde bakanlıkça oluşturulan başka dokümanlar da bulunmakla birlikte ilk aşamada sadece pandeminin kontrolüne esas teşkil eden rehberler kapsama alınmıştır. Tablo, dokümanın ilk yayın tarihine göre sıralanmıştır. 

Tespit ettiğiniz hata veya eksikleri şuradan bildirebilirsiniz. 

Sayfa Yönetimi

Atıf

Akademik
Rabia Durna ve Tuğba Gürkan (2020) – “Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberleri”, Turcovid19.com Çevrimiçi Yayını, Erişim: “https://turcovid19.com/sbrehberleri/” [Çevrimiçi Kaynak]

Web
<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>

Basılı görseller & Video
turcovid19.com

Teşekkürler

Sabanur Çavdar

Kaynaklar

Doküman Başlığı Versiyonlar                   
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi 14 Oca 29 Oca 21 Şub 11 Mar 25 Mar 02 Nis 12 Nis 14 Nis                
   
Yeni Koronavirüs (COVID-19) (Broşür)  02 Mar
                                 
Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi 22 Mar 03 Haz 01 Eyl 20
May
Erişkin Hasta Tedavisi 23 Mar 18 Tem 31 Tem 02 Ağu 09
Eki
07 May
Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı 01 Haz 29 Haz 27 Kas 07 Ara
Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi 01 Haz
Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon 01 Haz
Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi 01 Haz 23 Eki 27  May
Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
01 Haz 03 Eyl 05 Eyl 14 Eyl 20
Kas
25
Kas
07
Ara
08
Şub
05 Mar 15 Mar 29 Mar 04
May
28
May
11
Eyl
20
Eyl

02
Eki
Morg ve Defin Hizmetleri 01 Haz
Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi 01 Haz 02
Kas
07
Kas
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 30 May 01 Haz 04 Haz 10 Haz 12 Haz 05 Tem 09 Tem 17 Tem 12 Ağu 14 Ağu 01
Eki
 29 Haz 06 Eyl      
Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 24 Tem 14 Ara 18 Şub 02 Mar 09
Mar
Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi 16
Eki
11
Eki
COVID-19 Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme 14 Nis

Sayfa yönetimi: 

Rabia Durna, Tuğba Gürkan

İçerik desteği için teşekkürler: 

Sabanur Çavdar
Kaynaklar:
 T.C. Sağlık Bakanlığı
Doküman Versiyonlar 
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi 14 Oca
29 Oca
21 Şub
11 Mar
25 Mar
02 Nis
12 Nis
14 Nis
 
Yeni Koronavirüs (COVID-19) (Broşür)  02 Mart
Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı 01 Haz
29 Haz
27 Kas
Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi 01 Haz
Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon 01 Haz
Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi 01 Haz
23 Eki
27 May
Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
01 Haz
03 Eyl
05 Eyl
14 Eyl
20 Kas
25 Kas
07 Ara
08 Şub
05 Mar
15 Mar
29 Mar
04 May
28 May
11 Eyl
20 Eyl
02 Eki
Morg ve Defin Hizmetleri 01 Haz
Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi 01 Haz
02 Kas
07 Kas
Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi 22 Mar
03 Haz

01 Eyl
20 May
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 30 May
01 Haz
04 Haz
10 Haz
12 Haz
05 Tem
09 Tem
17 Tem
12 Ağu
14 Ağu
01 Eki
29 Haz
06 Eyl
Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 24 Tem
14 Ara
18 Şub
02 Mar
09 Mar
Erişkin Hasta Tedavisi 23 Mar
18 Tem
31 Tem
02 Ağu
09 Eki
07 May
Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi  16 Eki
11 Eki
COVID-19 Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme 14 Nis