COVID-19 Dünyası

Dünya ülkelerinin COVID-19 mücadelesiyle başa çıkma düzeylerinin karşılaştırılması için birçok görselleştirme ve farklı hesaplama türleri kullanılıyor. Henüz altın standart karşılaştırma metodu olmamakla birlikte “günlük vaka sayısının zamanda dağılımı” öne çıkan karşılaştırma metotlarından biri. Aşağıdaki grafiklerde de X ekseni tarihi, Y ekseni günlük vaka sayısının ilgili gün öncesindeki 7 günlük ortalamasını göstermektedir. Grafik altında da güncel toplam vaka sayıları sunulmaktadır.

Veri tabanına gerçek zamanlı veri akışı sebebiyle grafiklerin görüntülenmesi 20 sn kadar zaman alabilmektadır.

Sayfa mobil uyumlu değildir, grafikleri detaylı incelemek için tablet, laptop veya PC kullanmanız önerilir.

Grafiklerin ilk oluşturulduğu tarih (15 Nisan 2020) itibariyle toplam vaka sayısı 10.000 ve üzerinde olan ülkeler kapsama alınmıştır.

Sınıflamada ülkeler “Başarılı, Kısmen Başarılı, Başarısız” olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.

Gruplama kriteri olarak;
1) Ülkenin günlük vaka sayısının tepe noktasına göre azalmış, X eksenine yaklaşmış, dolayısıyla 1. dalganın büyük oranda geçirilmiş olması,
2) Tepe noktasından sonra günlük vaka sayısı düşüş hızı kullanılmıştır.

Ülkelerin günlük vaka sayılarının 7 günlük ortalaması kullanılarak grafikler oluşturulmuş, böylece grafiklerdeki aşırı dalgalanma giderilmiş ve görsel kıyaslama kolaylaştırılmıştır.