Abdullah Uçar
Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Doktora Öğrencisi

2011 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2 yıl acil servis hekimi olarak görev yaptı, halen aile hekimi olarak çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda doktora programı öğrencisidir. 

Kitaplar:

 1. Süt Akrabalığı ve Süt Bankası
  İlkılıç İ. , Uçar A. (Ed.)
  Derleme Kitap | İSAR Yayınları 2016 İstanbul
 2. Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp
  İlkılıç İ. , Özkaya H. , Uçar A. (Ed.)
  Derleme Kitap | İSAR Yayınları 2019 İstanbul

Kitap Bölümü:

 1. Süt Bankacılığı Bibliyografyası
  Uçar A.
  Süt Akrabalığı ve Süt Bankası, İSAR Yayınları 2016 İstanbul
 2. COVID-19 Nedir; Epidemiyoloji, Kaynak ve Bulaş Yolları, Risk Grupları Nelerdir?
  Atac Ö., Ucar A, Tasdemir M.
  Kitap Bölümü | Yiğit Ö, (Ed.) Kulak Burun Boğaz ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. s.1-8.
 3. COVID-19 Pandemisinde Projeksiyonlar ve Kanıta Dayalı Yönetim Stratejileri.
  Uçar A, Arslan Ş, Çavdar S.
  Kitap Bölümü | Önal AE, editör. Halk Sağlığı ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.135-43.

Yayınlar:

 1. Hasta Bina Sendromu
  Uçar A. , Taşdemir M.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 38. Sayı, S.28-31
 2. Dr. Watson ile sağlığa ‘artırılmış’ bir bakış
  Uçar A.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 46. Sayı, S.6-11
 3. Sağlığı pazarlama pratiği olarak sosyal pazarlama
  Uçar A.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 49. Sayı S.86-89
 4. Büyük Verinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımında Epistemolojik ve Etik Sorunlar
  Ucar A, Ilkılıc İ

  Derleme | Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 2019, 2(2), s.80-92
 5. A Workload Density Analysis Of Pediatric And Adolescent Healthcare Follow-Up Protocol With Regards To Family Medicine
  Ucar A., Chaki R.
  Orjinal Araştırma | The Anatolian Journal of Family Medicine 2018; 1(1): 24-25
 6. Nowcasting and Forecasting the Spread of COVID-19 and Healthcare Demand In Turkey, A Modelling Study
  Arslan S, Ozdemir MY, Ucar A
  Orjinal Araştırma | Frontiers in Public Health
 7. Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Monitörizasyonu Için Interaktif Ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19
  Ucar A, Arslan S, Manap HS, Gürkan T, Caliskan M, Dayioglu A, Efe HN, Yilmaz M, Ibrahimoglu AZ, Gultekin E, Durna R, Basar R, Osmanoglu FB, Oren S
  Editöre Mektup | Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2020, Cilt 25  (Supplement 1), s.154 – 155
 8. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Türksas Simülasyonu İle Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Ucar A, Arslan Ş, Özdemir Y
  Orjinal Makale Özeti | Toplumsal Yapı Araştırmaları, 29 Nisan 2020

Bildiriler:

 1. Tıpta Uzmanlık Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Balcı Yapalak A.N., Uçar A, Yüce S, Ataç Ö.
  Poster | 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi
 2. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Müzik İlgisi Ve Müzik Hukuku Farkındalığı
  Ucar F. , Ucar A.
  Sözlü Bildiri | 2. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi (Sözlü Bildiri 1.’lik ödülü almıştır)
 3. Çocuk – Ergen Sağlığı İzlem Protokolü’nün Aile Hekimliği Açısından İşyükü Analizi
  Uçar A. , Raşit C.
  Sözlü Bildiri | Uluslararası 12. Aile Hekimliği Kongresi (Sözlü Bildiri 1.’lik ödülü almıştır)

Medya – Analiz:

 1. İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz –
  11.09.2019
 2. 20 soruda yeni koronavirüs salgını
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz – 31.01.2020
 3. Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
  Ucar A, Ozdemir MY
  Anadolu Ajansı – Analiz – 27.02.2020
 4. Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz – 13.03.2020
 5. Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası
  Arslan S, Cavdar S, Ucar A
  Anadolu Ajansı – Analiz – 20.03.2020
 6. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Türksas Simülasyonu İle Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Ucar A, Arslan S, Ozdemir MY
  Toplumsal Yapı Araştırmaları  29.04.2020
 7. Kovid-19 mücadelesinde Türkiye örneği ve normalleşme süreci
  Ucar A, Cavdar S, Arslan S
  Anadolu Ajansı – Analiz – 11.05.2020
 8. Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
  Ucar A
  Anadolu Ajansı – Analiz – 07.07.2020