Abdullah Uçar
Tıp Doktoru, Halk Sağlığı DoktorU, DR. ÖĞR. ÜYESİ, Felsefe Lisans Öğrencisi

2011 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2 yıl acil servis hekimi olarak görev yaptı, sonrasında 9 yıl aile hekimliği yaptı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. 2022 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda dekan yardımcısı olarak idari görevini sürdürmektedir.  Sağlıkta insan gücü planlama, dijital epidemiyoloji, mekansal epidemiyoloji, sağlıkta büyük veri, salgın modelleme alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye COVID19 Pandemi İzlem Ekranı (TURCOVID19) projesini yönetmektedir. Ctf Panorama Dergisi, Cerrahpaşa ve Çapa Genç Tıbbiyeliler Platformu, İyilikhane Çocuk Derneği, Sağlıkta Hamilik Topluluğu ve Halk Sağlığı Düşünce ve İnovasyon Topluluğu kurucu üyesidir. İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, Sosyal Araştırmalar Derneği üyesidir. GENÇ dergisinde aylık olarak sosyal içerikli yazılar yazmakta, belirli aralıklarla Anadolu Ajansı’nda analiz yazıları yazmaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bağımlılıkla Mücadele Programı’nda Sağlıklı Yaşam modülüne danışmanlık yapmaktadır.

Kitaplar:

 1. Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp
  İlkılıç İ. , Özkaya H. , Uçar A. (Ed.)
  Derleme Kitap | İSAR Yayınları 2019 İstanbul
 2. Süt Akrabalığı ve Süt Bankası
  İlkılıç İ. , Uçar A. (Ed.)
  Derleme Kitap | İSAR Yayınları 2016 İstanbul

Kitap Bölümü:

 1. İnsan Faktörleri / Ergonomi
  Uçar A.
  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı – Sağlıklı Yaşam Modülü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları; ISBN 978-605-74005-7-4; 2022
 2. Dijital İyilik Hali
  Uçar A.
  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı – Sağlıklı Yaşam Modülü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları; ISBN 978-605-74005-7-4; 2022
 3. Yaralanmalar
  Uçar A.
  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı – Sağlıklı Yaşam Modülü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları; ISBN 978-605-74005-7-4; 2022
 4. Hijyen
  Uçar A.
  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı – Sağlıklı Yaşam Modülü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları; ISBN 978-605-74005-7-4; 2022
 5. Önleme
  Uçar A.
  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı – Sağlıklı Yaşam Modülü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları; ISBN 978-605-74005-7-4; 2022
 6. COVID-19 Pandemisinde Projeksiyonlar ve Kanıta Dayalı Yönetim Stratejileri.
  Uçar A, Arslan Ş, Çavdar S.
  Kitap Bölümü | Önal AE, editör. Halk Sağlığı ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.135-43.
 7. COVID-19 Nedir; Epidemiyoloji, Kaynak ve Bulaş Yolları, Risk Grupları Nelerdir?
  Atac Ö., Ucar A, Tasdemir M.
  Kitap Bölümü | Yiğit Ö, (Ed.) Kulak Burun Boğaz ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. s.1-8.
 8. Sağlık Sisteminde Büyük Veri ve Etik Sorunlar
  Uçar A., İlkılıç İ.
  Kitap Bölümü | Ertin H., Sandıkçı T. (Ed.)  Sağlık Alanında Büyük Veri. 1. Baskı. İstanbul. İSAR Yayınları. 2020. s.69-88
 9. Süt Bankacılığı Bibliyografyası
  Uçar A.
  Kitap Bölümü | İlkılıç İ., Uçar A. (Ed.) Süt Akrabalığı ve Süt Bankası. 1. Baskı. İstanbul.  İSAR Yayınları. 2016. s.165

Yayınlar:

 1. Estimation of Excess Deaths Associated With the COVID-19 Pandemic in Istanbul, Turkey
  Ucar A, Arslan S
  Orjinal Araştırma | Frontiers in Public Health
 2. Contact Tracing in Turkey’s Struggle with COVID-19: Its Scope, Components, and Stages
  Aslan MN, Uçar A.
  Editöre Mektup | Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2021, Cilt 26 Sayı 2, s.141 – 142
 3. Exploring Alcohol and Substance Addiction among Syrian Migrants in Turkey: A Qualitative Study Integrating Perspectives of Addicts, Their Relatives, Local and National Institutions
  Tasdemir M., Küçükali H., Uçar A, Sur H. 
  Orjinal Araştırma | Addicta. 2020; 7 (4): 253-276
 4. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Türksas Simülasyonu İle Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Ucar A, Arslan Ş, Özdemir Y
  Orjinal Makale Özeti | Toplumsal Yapı Araştırmaları, 29 Nisan 2020
 5. Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Monitörizasyonu Için Interaktif Ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19
  Ucar A, Arslan S, Manap HS, Gürkan T, Caliskan M, Dayioglu A, Efe HN, Yilmaz M, Ibrahimoglu AZ, Gultekin E, Durna R, Basar R, Osmanoglu FB, Oren S
  Editöre Mektup | Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2020, Cilt 25  (Supplement 1), s.154 – 155
 6. Nowcasting and Forecasting the Spread of COVID-19 and Healthcare Demand In Turkey, A Modelling Study
  Arslan S, Ozdemir MY, Ucar A
  Orjinal Araştırma | Frontiers in Public Health
 7. A Workload Density Analysis Of Pediatric And Adolescent Healthcare Follow-Up Protocol With Regards To Family Medicine
  Ucar A., Chaki R.
  Orjinal Araştırma | The Anatolian Journal of Family Medicine 2018; 1(1): 24-25
 8. Büyük Verinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımında Epistemolojik ve Etik Sorunlar
  Ucar A, Ilkılıc İ

  Derleme | Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 2019, 2(2), s.80-92
 9. Sağlığı pazarlama pratiği olarak sosyal pazarlama
  Uçar A.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 49. Sayı S.86-89
 10. Dr. Watson ile sağlığa ‘artırılmış’ bir bakış
  Uçar A.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 46. Sayı, S.6-11
 11. Hasta Bina Sendromu
  Uçar A. , Taşdemir M.
  Derleme | Sağlık ve Düşünce Platformu Dergisi (SD Platform) 38. Sayı, S.28-31

Bildiriler:

 1. Çocuk – Ergen Sağlığı İzlem Protokolü’nün Aile Hekimliği Açısından İşyükü Analizi
  Uçar A. , Raşit C.
  Sözlü Bildiri | Uluslararası 12. Aile Hekimliği Kongresi (Sözlü Bildiri 1.’lik ödülü almıştır)
 2. Tıpta Uzmanlık Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Balcı Yapalak A.N., Uçar A, Yüce S, Ataç Ö.
  Poster | 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Medya – Analiz:

 1. Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
  Ucar A
  Anadolu Ajansı – Analiz – 07.07.2020
 2. Kovid-19 mücadelesinde Türkiye örneği ve normalleşme süreci
  Ucar A, Cavdar S, Arslan S
  Anadolu Ajansı – Analiz – 11.05.2020
 3. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Türksas Simülasyonu İle Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Ucar A, Arslan S, Ozdemir MY
  Toplumsal Yapı Araştırmaları  29.04.2020
 4. Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası
  Arslan S, Cavdar S, Ucar A
  Anadolu Ajansı – Analiz – 20.03.2020
 5. Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz – 13.03.2020
 6. Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
  Ucar A, Ozdemir MY
  Anadolu Ajansı – Analiz – 27.02.2020
 7. 20 soruda yeni koronavirüs salgını
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz – 31.01.2020
 8. İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
  Ucar A.
  Anadolu Ajansı – Analiz –
  11.09.2019