Hatice Sena Manap
Sağlık Bilimleri Üniv. Tıp Fakültesi lİsans öğrencisi

Düzenleme aşamasındadır.

Bilimsel Yayınlar

  1. Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Monitörizasyonu Için Interaktif Ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19
    Ucar A, Arslan S, Manap HS, Gürkan T, Caliskan M, Dayioglu A, Efe HN, Yilmaz M, Ibrahimoglu AZ, Gultekin E, Durna R, Basar R, Osmanoglu FB, Oren S
    Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2020, Cilt 25  (Supplement 1), s.154 – 155
TURCOVID_5