Türkiye COVID19 Aşılama Programında 65+ Yaş Grubu Aşılanma Oranları

Arkaplan
Türkiye’de COVID19 aşısı belirlenen gruplara 14 Ocak 2021 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Aşılama gruplarına göre ilk planda sağlık çalışanları, sonrasında 75+ yaş grubu nüfus, ardından 65+ yaş grubu nüfus aşılanmıştır. 24 Şubat 2021 itibariyle 65+ yaş grubu dışındaki grupların aşılamaları başlamıştır.
­
Bu çalışmada 81 ilde 65+ yaş grubu nüfusun aşılanma oranları tahmin edilmeye çalışılmış, 24 Şubat 2021 itibariyle farklı grupların aşılamaları başladığı için hesaplamalar sonlandırılmıştır. Analizde sunulan veri seti ve görseller, 24 Şubat 2021 itibariyle tahmin edilen maksimum aşılanan kişi sayılarına göre oluşturulmuştur. 
­
Metot
 • 24.02.2021 tarihine kadar yalnızca sağlık çalışanlarının ve 65+ yaş nüfusun aşılanması devam etmiştir. 
 • Sadece sağlık çalışanlarına aşı uygulanan tarih aralığı 14 – 19 Ocak 2021’dir. Bu aralıkta aşılanan toplam sağlıkçı sayısı 950.635’tir.
 • 2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda sunulan “illere göre sağlık personeli sayıları”na göre oransal olarak toplam aşılanan sağlık personeli sayısı 81 ile paylaştırılmıştır.
 • Her il için toplam aşılanan kişi sayısından aşılanan sağlıkçı sayısı çıkarılmış, böylece 65 yaş üzeri aşılanan kişi sayısı hesaplanmıştır.
 • Birinci doz aşı sayıları, hesaplamalarda “aşılanan kişi sayısı” olarak kabul edilmiştir.
 • TÜİK 2020 nüfus verilerine referansla her ilin 65 yaş üzeri nüfus sayıları temin edilmiştir.
 • 65 yaş üzeri aşılanan kişi sayısı 65 yaş üzeri nüfusa oranlanmıştır.

­

Bulgular:
 • 81 İlde 65+ yaş grubu aşılanma oranları ­24.02.2021 tarihi itibariyle veri setinde sunulmuştur.
 • Analiz tarihinde (24.02.2021) aşılanma oranı genel nüfusta %7,73 ve 65+ yaş grubunda %69,34’tür.
 • 65+ yaş grubunda en yüksek aşılanma oranları Ankara (%86,87), Eskişehir (%83,92) ve Osmaniye (%81,64) illerinde gerçekleşmiştir.
 • 65+ yaş grubunda en düşük aşılanma oranları Hakkari (%19,82) Şırnak (%21,39) , ve Siirt (%24,31) illerinde gerçekleşmiştir.
 • Koroplet harita incelendiğinde 65+ yaş grubuna standardize edilmiş aşılanma oranları Güneydoğu Anadolu’da en düşük düzeydedir.

­

Kısıtlılıklar:
 • 24.02.2014 tarihinden sonra da 65+ yaş grubunun aşılanması devam etmiştir. Ancak bu tarihten sonraki rakamları tahmin etmek imkansızlaştığı için analizdeki tahminler nihai durumu değil ilgili tarih itibariyle yapılan tahminleri ifade etmektedir. 
 • 19 Ocak sonrasında sağlıkçıların aşılanması bir süre daha devam etmiştir, ancak bu konuda ek bilgi mevcut değildir. 
 • 19 Ocak’taki toplam rakamın 81 ile paylaştırılmasında 2018 yılının, yani 3 yıl öncesinin sağlık personeli istatistikleri kullanılmıştır.
 • Analizde sağlıkçılar haricinde sadece 65 yaş üzerindeki nüfusa aşı yapıldığı varsayılmıştır.
­
Teşekkürler:
­
Kaynaklar:
 • Sağlık Bakanlığı COVID19 Aşı Bilgilendirme Platformu
 • TÜİK – 2020 Nüfus Verileri
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018

Hata Bildirin

81 İl Aşılanma Oranı Dağılımı

Aşılanma Oranı & İl Sayısı

Atıf

Akademik
Ucar A ve ark. (2020). Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Monitörizasyonu için İnteraktif ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19 . Anadolu Klin. 2020; 25(Special Issue on COVID 19): 154-155. doi: 10.21673/anadoluklin.726347

Web
<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>

Basılı görseller & Video
turcovid19.com