Türkiye Günlük COVID19 Tablosu – “Aktif Vaka Sayısı” Düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki COVID19 pandemisinin günlük verilerini Bakanlık sayfasından ve twitter hesapları üzerinden turkuaz tablo ile sunmaktadır. İlgili web sayfasında hem ilgili güne ait veriler sunulmakta, hem de “Genel Koronavirüs Tablosu” sekmesinde geçmişe yönelik rakamlar tablo haline sunulmaktadır.

28 Nisan 2022 tarihinde hesaplanan aktif vaka sayısının açıklanan günlük vaka sayısından daha düşük değer alması, bir gün sonra da (29 Nisan 2022)  aktif vaka sayısının negatif değer alması üzerine TURCOVID19 veri tabanında yapılan hesaplamalara ve izlem ekranları yayınına ara verilmişti (Şekil1). Bu durum üzerine yapılan Bakanlık açıklamasında verilerin 14 Nisan 2022’den itibaren senkronizasyon hatası sebebiyle hatalı sunulduğu, bu durumun düzeltildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır (Şekil2). Genel Koronavirüs Tablosu geçmişe yönelik incelendiğinde söz konusu düzeltmelerin 14-29 Nisan 2022 tarihleri arasında iyileşen hasta sayılarında yapıldığı gözlenmiştir. İlgili düzeltmede iyileşen kişi sayılarında toplam 22.035 azalma gözlenmiştir. İlgili düzeltmeye ait tablo eski ve yeni değerlerle birlikte Tablo-1’de sunulmaktadır. Eski ve yeni değerlerin grafiksel sunumu ise Şekil 3’teki gibidir.

30 Nisan 2022 tarihinden itibaren düzeltilmiş veriler referans kabul edilerek aktif vaka sayısı hesaplanmaya devam edilmiş, bu hesaplama TURCOVID19 izlem ekranında sunulmuş, açık veri setlerinde de ilgili düzeltme uygulanmıştır. 

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-3

Tablo1

Tarih Yeni Değer Eski Değer Fark
14.04.2022 15.161 16.783 1.622
15.04.2022 13.312 14.493 1.181
16.04.2022 12.229 13.561 1.332
17.04.2022 13.683 14.952 1.269
18.04.2022 14.290 15.624 1.334
19.04.2022 15.017 16.561 1.544
20.04.2022 16.319 17.857 1.538
21.04.2022 17.303 18.964 1.661
22.04.2022 17.808 19.693 1.885
23.04.2022 15.927 17.524 1.597
24.04.2022 14.434 15.947 1.513
25.04.2022 16.981 18.573 1.592
26.04.2022 13.167 14.425 1.258
27.04.2022 12.141 13.362 1.221
28.04.2022 10.289 11.193 904
29.04.2022 7.718 8.302 584
Toplam 225.779 247.814 22.035

Atıf

Akademik

Ucar A ve ark. (2022). Türkiye Günlük COVID19 Tablosu – Aktif Vaka Sayısı Düzenlemesi , TURCOVID19

Web

<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>

Basılı görseller & Video

turcovid19.com