Türkiye “Toplam Vaka Sayısı” Analizi

Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki COVID19 pandemisinin günlük verilerini bakanlık sayfasından ve twitter hesapları üzerinden turkuaz tablo ile sunmaktadır. Bu tabloda veri kategorileri ve ilgili günlük & toplam rakamlar yer almaktadır. Bu tabloda sunulan veri tanımları bazı tarihlerde değişmiş ve kavram karmaşası oluşmuştur. Bu analiz yazısında ilgili değişikliğin kronolojisi özet olarak sunulmuştur.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den 28 Temmuz 2020 tarihine kadar günlük vaka sayısı turkuaz tabloda “vaka sayısı” başlığı altında sunulmuştur. Ancak 29 Temmuz 2020 tarihinde o güne kadar “vaka sayısı” olarak sunulan başlık “hasta sayısı” olarak değiştirilmiştir. 30 Eylül 2020 tarihli resmi açıklamada ise turkuaz tabloda sunulan “günlük vaka sayısı”nın, esasında “günlük hasta sayısı” olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine vaka sayısının açıklanması yönünde kamuoyunda oluşan talebe istinaden 25 Kasım 2020 tarihinden itibaren de günlük vaka sayıları açıklanmaya başlanmıştır. 25 Kasım 2020 tarihinden önceki döneme ait vaka sayıları ise bir süre açıklanmamıştır. 10 Aralık 2020 tarihinde tablodaki “toplam hasta” başlığı “toplam vaka” olarak değiştirilmiş ve 9 Aralık’ta 558.517 olarak sunulan rakam 10 Aralık’ta 1.748.567 olarak sunulmuştur. Bu farkın ne olduğuna dair resmi ve net bir açıklama yapılmamıştır. Bir günde 1.190.050 hasta veya vaka olamayacağı için bu büyük farkın,  25 Kasım öncesinde açıklanmamış olan vaka sayılarının toplamı olduğu düşünülmektedir. Bu eklemeden sonra toplam vaka sayısına günlük vaka sayıları eklenerek tablo güncellenmektedir.

25 Kasım 2020 öncesindeki vaka sayısı, bu tarih sonrasındaki hasta – vaka sayısı oranları kullanılarak geçmişe yönelik tahmin edilmiştir ve TURCOVID19 grafiklerinde görselleştirilmiştir. Yapılan tahminle hasta sayısından vaka sayısına geçiş sırasında oluşan rakamsal sıçrama giderilmiştir.

Özetle, turkuaz tabloda sunulan “toplam vaka sayısı”, 25 Kasım öncesine ait olduğu düşünülen ekleme ile 25 Kasım sonrasında açıklanan günlük vaka sayılarının toplamını ifade etmektedir. Toplam vaka sayısı kavramındaki karmaşanın tamamen giderilmesi 25 Kasım 2020 öncesindeki vaka sayılarının günlük olarak geçmişe yönelik açıklanması ile mümkündür. 

Şekiller ve Tablolar

518936-604908766

Atıf

Akademik

Ucar A ve ark. (2021). Türkiye “Toplam Vaka Sayısı” Analizi, TURCOVID19

Web

<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>

Basılı görseller & Video

turcovid19.com