“Vaka” sayısı “Hasta” sayısı olarak değişti

30 Eylül 2020 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “vaka sayısı” tanımının sadece semptomatik vakaları, yani “hasta sayısı”nı ifade ettiği, asemptomatik vakaları kapsamadığı ifade edilmiştir. Bu tanıma istinaden 2 Ekim 2020 itibariyle TURCOVID19 içeriklerinde Türkiye verilerine yönelik “vaka” ifadesi “hasta” ifadesi ile değiştirilmiştir.

Ülke karşılaştırmalarına yönelik içeriklerimizde ise “hasta” kavramının kullanımı diğer ülkelerin vaka sayılarının “hasta sayısı” olarak algılanmasına sebep olabileceğinden gerekli dipnot düşülerek “vaka” ifadesi kullanımına devam edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TURCOVID19